Ulotki

Nowości

Studio Graficzne

Drukarnia

Plakaty

Katalogi Foldery
Szyte Klejone

Teczki Ofertowe

Wizytówki i
Papier Firmowy

Notesy Klejone, Szyte
Lub Na Spirali

Opakowania
Jednostkowe

Opakowania
Zbiorcze

Etykiety Zwykłe i
Samoprzylepne

Kalendarze

Druk
Wieloformatowy

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu z wniosku WND-RPSL.01.02.04-00-583/09-02 "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej OffdrukPoligrafia s.c. poprzez unowocześnienie bazy produkcyjnej w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń poligraficznych oraz stacji komputerowych z oprogramowaniem graficznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

alt Zapytanie 1 »
 alt  Zapytanie 2 »
 alt  Zapytanie 3 »
 alt  Zapytanie 4 »
 alt  Zapytanie 5 »
 alt  Zapytanie 6 »
 alt  Zapytanie 7 »